Real travel

Futbalový kempMÁTE PROBLÉM NAUČIŤ SA CUDZÍ JAZYK ?


Jazyková škola AnNa ponúka širokú škálu flexibilných riešení jazykových kurzov vytvorených tak, aby splnili všetky Vaše potreby a predstavy.

Patria sem kurzy pre deti a dospelých, pre začiatočníkov aj pokročilých, kurzy zameriavajúce sa na prípravu študentov na novú maturitu, prijímacie skúšky a tiež na prípravu medzinárodných certifikátov. Ponúkame aj celú radu firemných kurzov.

Naším cieľom je spokojnosť klienta a následne využitie nadobudnutých schopností a zručnosti v jazykovej oblasti, v budúcnosti vo svojom osobnom živote, alebo v profesii. Našou snahou je zachytávať najnovšie trendy v jazykovom vzdelávaní, ale i v prekladateľskom servise.

Jazyková škola zamestnáva interných a vyškolených externých spolupracovníkov. Všetci naši lektori spĺňajú kvalifikačné predpoklady na vyučovanie cudzieho jazyka. Väčšina z nich absolvovala štúdia v zahraničí a taktiež má viacročné skúsenosti s vyučovaním jazyka. Vyučovanie prebieha v príjemných priestoroch jazykovej školy a je rozdelené na semestre, zimný september – jún a letný júl - august.

Poskytované služby sú za prístupné ceny.© 2008 AnNa jazyková škola, dnes je:

profil
firmy
zapis
preklady
cennik
kontakt